Znak sprawy: ZP.3321/20/2018 – Dotyczy udzielenia zamówienia na dostawę i montaż wyposażenia (ekran, rzutnik i telewizor) sali konferencyjnej w budynku Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia  21.05.2018 r.

 

Znak sprawy: ZP.3321/20/2018

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na dostawę i montaż wyposażenia (ekran, rzutnik i telewizor) sali konferencyjnej w budynku Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na brak ofert.

 

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

lek. Paweł Wyrębkowski

Go to Top