Znak sprawy: ZP.3321/21/2018 – Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia 19.06.2018 r.

 

Znak sprawy: ZP.3321/21/2018

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku, w tym: Etap I – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, Etap II – nadzór autorski podczas prowadzonego procesu inwestycyjnego. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ostatecznej decyzji właściwych organów administracji architektoniczno-budowlanej zezwalającej na rozpoczęcie robót (pozwolenia / zgłoszenia).

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w związku z brakiem ofert unieważnia niniejsze postępowanie.

 

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

Go to Top