Znak sprawy: ZP. 3321/22/2017 – Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę 30 szt. certyfikatów kwalifikowanych bezpiecznego podpisu elektronicznego wraz z czytnikiem i niezbędnymi akcesoriami.

Płock, dnia 25.09.2017 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Znak sprawy: ZP. 3321/22/2017

 

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę 30 szt. certyfikatów kwalifikowanych bezpiecznego podpisu elektronicznego wraz z czytnikiem i niezbędnymi akcesoriami.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta złożona przez firmę ENIMGA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, która złożyła ofertę na łączną wartość brutto 6 273,00 zł i terminem realizacji zamówienia do 09.10.2017 r. Wykonawca otrzymał  maksymalną ilość punktów, tj. 100,00, w tym: w kryterium łączna cena (70%) – 70,00 punktów i w kryterium termin wykonania zamówienia (30%) – 30,00 punktów.

 

W ww. postępowaniu zostały złożone jeszcze dwie oferty, tj.:

  • Oferta firmy Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą przy ul. Romana Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, oferta złożona na łączną kwotę brutto 7 343,10 zł i terminem realizacji zamówienia do 09.10.2017 r. Wykonawca otrzymał  89,80 punktu, w tym: w kryterium łączna cena (70%) – 59,80 punktów i w kryterium termin wykonania zamówienia (30%) – 30,00 punktów;

 

  • Oferta firmy Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. z siedzibą przy ul. Rtm. W. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa, oferta złożona na łączną kwotę brutto 10 258,20 zł i terminem realizacji zamówienia pięć dni roboczych od dnia przekazania do KIR S.A. prawidłowo wypełnionych zamówień na zestawy dla subskrybentów. Wykonawca otrzymał  72,81 punktu, w tym: w kryterium łączna cena (70%) – 42,81 punktów i w kryterium termin wykonania zamówienia (30%) – 30,00 punktów.

Agnieszka Sulkowska

p.o. Dyrektora MWOMP

Go to Top