Znak Sprawy: ZP.3321/22a/2017 – Dotyczy postępowania ofertowego na wybór wykonawcy projektu planowanego do realizacji przy wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020). Oś priorytetowa VI, Jakość życia, Działanie 6.1, Typ projektów Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb – wyniki

Znak Sprawy: ZP.3321/22a/2017

 

 

Płock, dnia  25.09.2017r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Dotyczy postępowania ofertowego na wybór wykonawcy projektu planowanego do realizacji przy wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020). Oś priorytetowa VI, Jakość życia, Działanie 6.1, Typ projektów Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty Creatimum Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fałata 4/18, 85-309 Bydgoszcz – na łączną kwotę brutto 4 858,50 zł, tj. netto 3 950,00 zł.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych jeszcze 6 ofert, tj.:

Lp.

Wykonawca

Adres Wykonawcy

Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia

netto

brutto

1.

Wroconsult Sp. z o.o.

ul. Siedlecka 26

54-101 Wrocław

7 900,00 zł

9 717,00 zł

2.

CKSP Sp. z o.o.

ul. Aleja Solidarności 115 lok. 2

00-140 Warszawa

23 500,00 zł

28 905,00 zł

3.

CSPM Sp. z o.o.

ul. Banderii 4 lok. 191

01-164 Warszawa

31 500,00 zł

38 745,00 zł

4.

Revital-Invest Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 47B lok. 23
09-410 Płock

8 700,00 zł

10 701,00 zł

5.

BSCE Consulting Bogusław Szpyt

ul. Wyspiańskiego 11

39-400 Tarnobrzeg

9 900,00 zł

12 177,00 zł

6.

Fokus2 Sp. z o.o.

ul. Sudecka 8j/2
41-608 Świętochłowice

9 878,00 zł

12 149,94 zł

Agnieszka Sulkowska

p.o. Dyrektora MWOMP

Go to Top