Znak Sprawy: ZP.3321/23/2017 – Dotyczy postępowania ofertowego na wybór wykonawcy zadania „Obsługa konferencji kończącej projekt: „Platforma e-usług” w  MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17”

Znak Sprawy: ZP.3321/23/2017

Płock, dnia  06.10.2017r.

O G Ł O S Z E N I E
Dotyczy postępowania ofertowego na wybór wykonawcy zadania „Obsługa konferencji kończącej projekt: „Platforma e-usług” w  MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialne
j 17”.


Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż do realizacji ww. zamówienia dokonał wyboru oferty firmy Fundacja „Pokolenie” z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 A, 09-402 Płock, na łączną kwotę brutto 9 840,00 zł, tj. netto 8 000,00 zł, która jako jedyna spełniła wymogi formalne w prowadzonym postępowaniu.

Agnieszka Sulkowska
p.o. Dyrektor

Go to Top