Znak sprawy: ZP. 3321/31/2017 – Dotyczy udzielenia zamówienia na dostawę i wdrożenie oprogramowania medycznego dla potrzeb MWOMP

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia 08.01.2018r.

 

Znak sprawy: ZP. 3321/31/2017

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na dostawę i wdrożenie oprogramowania medycznego dla potrzeb MWOMP.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta firmy Gabos Software Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice.

 

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

Go to Top