Znak sprawy: ZP.3321/33/2018 – Dotyczy udzielenia zamówienia na dostawę odzieży medycznej dla pracowników MWOMP według zgłoszonego zapotrzebowania.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia 23.10.2018 r.

 

Znak sprawy: ZP.3321/33/2018

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na dostawę odzieży medycznej dla pracowników MWOMP według zgłoszonego zapotrzebowania.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy Zakład Produkcji Pościeli „Świt” Izabela Wintoniak, ul. Błotna 5B, 65-133 Zielona Góra – oferta złożona na łączną kwotę netto 4 600,00 zł, tj. brutto 5 658,00 zł.

 

p.o. Dyrektora

Agnieszka Sulkowska

Go to Top