Znak sprawy: ZP.3321/34/2018 – Dotyczy udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia  23.10.2018 r.

 

Znak sprawy: ZP.3321/34/2018

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku, w tym:

Etap I – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Etap II – nadzór autorski podczas prowadzonego procesu inwestycyjnego

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż postępowanie zostaje unieważnione, bowiem oferta złożona w prowadzonym postepowaniu przekracza kwotę zabezpieczoną przez Zamawiającego.  

 

W prowadzonym postępowaniu złożona została oferta:

  • Oferta nr 1 – EKO PROJECTS Sp. z o.o. , ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław – oferta na łączną kwotę netto 60 000,00 zł, tj. brutto 73 800,00 zł.

 

p.o. Dyrektora

Agnieszka Sulkowska

Go to Top