Znak sprawy: ZP.3321/35/2018 – Dotyczy udzielenia zamówienia na wykonanie robót budowlanych – uporządkowanie gospodarki wodnej przy budynku Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w celu zabezpieczenia przed przenikaniem wody deszczowej do wewnątrz budynku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5”.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia 16.11.2018 r.

 

Znak sprawy: ZP.3321/35/2018

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na wykonanie robót budowlanych – uporządkowanie gospodarki wodnej przy budynku Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w celu zabezpieczenia przed przenikaniem wody deszczowej do wewnątrz budynku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5”.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż postępowanie zostaje unieważnione, bowiem nie złożono żadnej oferty w postaci wymaganej przez Zamawiającego. Oferta złożona w postaci elektronicznej przekracza kwotę zabezpieczoną przez Zamawiającego.  

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top