Znak sprawy: ZP. 3321/37/2017 – Świadczenie usługi serwisowania sprzętu ppoż. będącego na stanie MWOMP w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 i nieruchomości ul. Kolegialnej 19, MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia  29.12.2017r.

 

Znak sprawy: ZP. 3321/37/2017

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na świadczenie usługi serwisowania sprzętu ppoż. będącego na stanie MWOMP w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 i nieruchomości ul. Kolegialnej 19, MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia:

  • dla Części I została wybrana oferta firmy Usługi Pożarnicze Tomasz Łydkowski Sp. z o.o., ul. Dobrzyńska 60a, 09-400 Płock,
  • dla Części II i III – została wybrana oferta Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „SUPRON 3” Sp. z o.o., ul. Sadownicza 6, 26-600 Radom.

 

Beata Rakowska

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

Główny Księgowy

Go to Top