Znak Sprawy: ZP.3321/38/2017 – Wyniki zapytania ofertowego na dostawę papieru ksero format A4, A3, A5

Płock, dnia 21.12.2017r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Dotyczy postępowania ofertowego na wybór wykonawcy dostawy:

  • Papieru ksero format A4, białość CIE 161 (± 2), gramatura 80g/m2 – 1 000 ryz
  • Papieru ksero format A3, białość CIE 161 (± 2), gramatura 80g/m2 – 10 ryz
  • Papieru ksero format A5, białość CIE 161 (± 2), gramatura 80g/m2 – 15 ryz

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta firmy IBEX Ineternational E.Wojdyło, W. Kapitan Sp. j., z siedzibą przy ul. Jana Kazimierza 11 lok. 4, 01-248 Warszawa. Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 12 558,92 zł brutto, tj. netto 10 210,50 zł.

 

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

Go to Top