Znak sprawy: ZP.3321/38/2018 – Dotyczy udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia  23.11.2018 r.

 

Znak sprawy: ZP.3321/38/2018

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta AKAWAI Marcin Traczyk, ul. Zagórska 195/3, 25-346 Kielce – oferta złożona na łączną kwotę netto 46 316,00 zł, tj. brutto 56 968,68 zł.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top