Znak sprawy: ZP.3321/39/2018 – Dotyczy udzielenia zamówienia na usługa naprawy zasilacza UPS znajdującego się w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia  21.11.2018 r.

 

Znak sprawy: ZP.3321/39/2018

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na usługa naprawy zasilacza UPS znajdującego się w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Comex S. A. z siedzibą przy ul. Galaktycznej 37, 80-299 Gdańsk – na kwotę brutto 26 622,12 zł.

 

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

Go to Top