Znak Sprawy: ZP.3321/41/2018 – Dotyczy udzielenia zamówienia na dostawę kopert środowiskowych dla MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 oraz MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia 27.11.2018 r.

 

Znak Sprawy: ZP.3321/41/2018

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na dostawę kopert środowiskowych dla MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 oraz MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Nr 01 – FPH Alfa Druk Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 26, 09-200 Sierpc – na łączną wartość brutto 2 913,99 zł.  

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top