Znak sprawy: ZP.3321/4/2018 – Dotyczy udzielenia zamówienia na dostawę materiałów eksploatacyjnych wraz z serwisem urządzeń drukujących dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku oraz Oddziałów w Warszawie i Radomiu.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia 20.02.2018 r.

 

Znak sprawy: ZP.3321/4/2018

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na dostawę materiałów eksploatacyjnych wraz z serwisem urządzeń drukujących dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku oraz Oddziałów w Warszawie i Radomiu.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy Printnonstop Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Zawieprzyckiej 8L, 20-228 Lublin. Łączna wartość za wykonanie przedmiotu umowy wynosi brutto 12 324,60 zł.

 

p.o. Dyrektora

Agnieszka Sulkowska

Go to Top