Znak sprawy: ZP.3321/43/2018 – Dotyczy udzielenia zamówienia na dostawę sprzętu medycznego – 2 szt. inhalatorów pneumatycznych dla potrzeb MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia  06.12.2018 r.

 

Znak sprawy: ZP.3321/43/2018

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na dostawę sprzętu medycznego – 2 szt. inhalatorów pneumatycznych dla potrzeb MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż postępowanie zostaje unieważnione, bowiem oferta złożona w prowadzonym postepowaniu przekracza kwotę zabezpieczoną przez Zamawiającego.  

 

W prowadzonym postępowaniu złożona została oferta:

  • Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Medbryt Sp. z o.o. , ul. Cylichowska 3, 04-769 Warszawa – oferta złożona na łączną kwotę netto 8 240,74 zł, tj. brutto 8 900,00 zł.

 

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

Lek. Paweł Wyrębkowski

Go to Top