Znak sprawy: ZP.3321/5/2018 – Dotyczy udzielenia zamówienia na dostawę leków dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia  19.02.2018 r.

 

Znak sprawy: ZP.3321/5/2018

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na dostawę leków dla MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 oraz MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25 i MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy MERCANT Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 152, oferta złożona na  łączną kwotę netto 9 865,80 zł, tj.  brutto 10 655,06 zł.

 

p.o. Dyrektora

Agnieszka Sulkowska

Go to Top