Znak sprawy: ZP.3321/6/2018 – Dotyczy udzielenia zamówienia na dostawę sprzętu jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego dla MWOMP z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17, MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25 oraz MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia  01.03.2018r.

 

Znak sprawy: ZP.3321/6/2018

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na dostawę sprzętu jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego dla MWOMP z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17, MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25 oraz MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia zostały wybrane oferty następujących Wykonawców:

 

  1. Sinmed Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Toszeckiej 6, 44-100 Gliwice
  • dla Części I – sprzęt jednorazowego użytku – za łączną cenę brutto 32 177,15 zł i
  • dla Części III – prześcieradła jednorazowego użytku – za łączną cenę brutto 8 133,48 zł;
  1. Neomed Barbara J. Stańczyk z siedzibą przy ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno
  • dla Części IV – sprzęt jednorazowego użytku do spirometrów Lungtest – 6 804,00 zł;
  1. abcMED Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. J. Lea 114 lok. 140, 30-133 Kraków
  • dla Części V – sprzęt jednorazowego użytku do spirometru Pneumo – za łączną cenę brutto 16 912,80 zł

 

Nie dokonano wyboru dla Części II – drobny sprzęt medyczny i Części VI – markery zapachowe dla neurologa z uwagi na brak ofert.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top