Znak sprawy: ZP. 3321/8/2018 – Dotyczy: zapytania ofertowego na wybór wykonawcy dostaw druków, druków medycznych, administracyjnych i koper środowiskowych – kolorowych dla MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 oraz Oddziałów MWOMP w Płocku w Warszawie al. Wojska Polskiego 25 i MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia 12.03.2018 r.

 

 

Znak sprawy: ZP. 3321/8/2018

 

Dotyczy: zapytania ofertowego na wybór wykonawcy dostaw druków, druków medycznych, administracyjnych i koper środowiskowych – kolorowych dla MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 oraz Oddziałów MWOMP w Płocku w Warszawie al. Wojska Polskiego 25 i MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5.

 

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia dla Części I została wybrana oferta Nr 2 – PPHU „Druk” Piotr Lewicki, ul. Przasnyska 11 lok. U1B, 01-756 – na łączną kwotę brutto 7 509,66 zł, tj. netto 6 105,40 zł.

 

Dla Części II nie wpłynęła żadna oferta.

 

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

Go to Top