Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 03/2019 – Dotyczy postępowania przetargowego Świadczenie usługi serwisowania aparatury i sprzętu medycznego będącego na stanie MWOMP oraz Oddziałów MWOMP w Warszawie i Radomiu.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 18 KWIETNAIA 2019 R.

 

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 03/2019

Dotyczy postępowania przetargowego Świadczenie usługi serwisowania aparatury i sprzętu medycznego będącego na stanie MWOMP oraz Oddziałów MWOMP w Warszawie i Radomiu.

 

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 139 133,85 zł brutto, w tym:
  • Część I   – 41 116,24 zł brutto,
  • Część II  – 53 088,78 zł brutto,
  • Część III – 28 356,03 zł brutto,
  • Część IV – 3 780,80 zł brutto,
  • Część V – 12 792,00 zł brutto.
  1. Termin realizacji zamówienia: przez okres 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.
  2. Do dnia 18.04.2019 r. do godz. 10:00 wpłynęły 4 oferty:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Ryczałt miesięczny brutto dla danej Części

Łączna wartość brutto dla danej Części

Warunki płatności

Termin naprawy bez konieczności użycia części zamiennych

Termin naprawy w razie konieczności użycia części zamiennych

Dla Części I

3

Akmedic Adam Krzykwa

ul. Gradowskiego 15
09- 402 Płock

1 783,50

42 804,00

30 dni

24 godziny

5 dni

Dla Części III

3

Akmedic Adam Krzykwa

ul. Gradowskiego 15
09- 402 Płock

1 230,00

29 520,00

30 dni

24 godziny

5 dni

4

Elektromechanika Sprzętu Medycznego i Laboratoryjnego Jacek Kowalski

ul. Nowolipie 13/15 lok 10
00- 150 Warszawa

1 260,00

30 240,00

30 dni

24 godziny

1 dzień

Dla Części IV

1

Zakład Techniki Medycznej „UNIMED” Marek Strojek, Sylwester Pyszczak s.c.

ul. hm kpt. E. Stasieckiego 1
26-600 Radom

147,60

3 542,40

30 dni

24 godziny

3 dni

Dla Części II

2

Carestream Health
Poland Sp. z o. o.

ul. Wyczółki 40
02-820 Warszawa

1 690,02

40 560,48

30 dni

6 m-cy

48 godzin

Jednocześnie MWOMP informuje, iż dla Części V nie została złożona żadna oferta.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

 

Sprawę prowadzi:

Daniel Igielski

tel. kom. 695 696 206

Go to Top