Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 05/2019 – Dotyczy: Dostawy sprzętu medycznego dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia 20.05.2019 r.

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 05/2019

 

Dotyczy: Dostawy sprzętu medycznego dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 w związku z licznymi zapytaniami do treści opisu przedmiotu zamówienia  Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania i otwarcia ofert, tj.:

 

Było – termin składania ofert 24 maja 2019 r. godz. 1000 termin otwarcia ofert 24 maja 2019 r. godz. 1030

 

Będzie – termin składania ofert 28 maja 2019 r. godz. 1000 termin otwarcia ofert 28 maja 2019 r. godz. 1030

 

Informacja BZP – LINK

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

Paweł Wyrębkowski

 

Sprawę prowadzi:

Daniel Igielski

tel. kom. 695 696 206

 

Go to Top