Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 05/2019 – Dotyczy: Dostawy sprzętu medycznego dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Płock, dnia 22.05.2019 r.

Do wykonawców

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 05/2019

 

Dotyczy: Dostawy sprzętu medycznego dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy

 

W związku z nadesłanymi pytaniami odnośnie treści opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu jw. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

 

 

Pytanie nr 1

Pakiet  Części VIII – Audiometr z tympanometrem kliniczny – 1 komplet

Czy Zamawiający dopuści audiometr z tympanometrem w oddzielnym urządzeniu? Na rynku istnieje jedynie jeden producent, który umieścił oba urządzenia w jednej obudowie. Postawienie tego wymagania jest sprzeczne z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Dodatkowo, zakup dwóch urządzeń w jednej obudowie nie jest żadnym zyskiem dla Zamawiającego. Posiadanie obu urządzeń w dwóch obudowach jest korzystne np. w przypadku usterki jednego z tych urządzeń, wówczas na czas naprawy Zamawiający nie będzie mógł wykonywać badań żadnym z tych urządzeń. Prosimy o przychylenie się do prośby usunięcia wymagania dwóch urządzeń w jednej obudowie.

 

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający utrzymuje warunki podane dla tego urządzenia opisane w Załączniku Nr 8 do SIWZ. Jednocześnie informujemy, iż na runku polskim są dostępne producenci, którzy umieścili oba urządzenia w jednej obudowie.

 

Pytanie nr 2

Czy w związku z zapisem w punkcie 6 – dopuszczającym wykonanie konstrukcji kabiny z płyty drewnopodobnej, Zamawiający zrezygnuje z wymogu ognioodporności przedmiotu zamówienia w pakiecie VII?

 

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie uzna wymogu ognioodporności kabiny jako konieczny jeżeli w załączonym aktualnym polskim/lub obowiązującym w krajach Unii Europejskiej świadectwie/certyfikacie dopuszczenia do stosowania w placówkach ochrony zdrowia, zaproponowana przez Wykonawcę kabina  audiometryczna będzie uznana jako produkt medyczny.

 

Pytanie nr 3

Czy możliwe jest zaoferowanie blatu pod audiometr o wymiarach około 80 x 55 cm (tolerancja ± 5 cm) zamocowanego na stałe pod oknem?

 

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie blatu pod audiometr o wymiarach około 80 x 55 cm (tolerancja ± 5 cm) zamocowanego na stałe pod oknem

 

Pytanie nr 4

Części VII – Kabina audiometryczna z rampą dla osób niepełnosprawnych – 1 komplet

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kabiny audiometrycznej o parametrach:

 1. Wymiary zewnętrzne: 132 x 132 x 242 cm, gdzie podana wysokość uwzględnia zamontowany na dachu kabiny system wentylacji,
 2. Wymiary wewnętrzne: 117 x 117 x 201 cm,
 3. Tłumienie akustyczne dla częstotliwości:

250 Hz                  24 dB

500 Hz                  28 dB

1000 Hz                34 dB

2000 Hz                31 dB

4000 Hz                36 dB

8000 Hz                38 dB

 1. Wykonanie kompaktowe, możliwość rozmontowania w celu przeniesienia
 2. Szyba izolowana akustycznie, podwójna, o wymiarach: szer. 56 cm, wys. 88 cm 
 3. Konstrukcja aluminiowa
 4. Zewnętrzne zmywalne powierzchnie odporne na uszkodzenia mechaniczne, ognioodporne
 5. Możliwość podłączenia dowolnego audiometru – odpowiednio zabezpieczony panel przejść w ścianie kabiny pod oknem
 6. Wnętrze kabiny wygłuszone akustycznie
 7. Drzwi pełne umożliwiające wjazd wózka inwalidzkiego – strona otwierania drzwi na zewnątrz do uzgodnienia z Zamawiającym
 8. Kabina wyposażona w podjazd dla wózków inwalidzkich
 9. Izolacja akustyczna od podłoża
 10. Podłoga kabiny wykonana z antystatycznego, ognioodpornego, zmywalnego materiału
 11. Oświetlenie wewnętrzne LED
 12. Wykonanie pomiaru tłumienności kabiny po montażu
 13. System wentylacji wymuszonej, montowany na dachu kabiny, gwarantujący izolację akustyczną oraz bardzo cichą pracę

Wyposażenie dodatkowe:

 1. Blat roboczy pod audiometr o wymiarach: 79 x 50 cm, z możliwością opuszczania, zamontowany pod oknem

 

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach jw.

 

Pytanie nr 5

Części II – Aparat do badań otoemisji akustycznej – 1 komplet.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu do badań otoemisji akustycznej o parametrach:

 1. Przenośny, diagnostyczny system do badań otoemisji akustycznej u dorosłych, dzieci i noworodków
 2. Urządzenie samodzielne, nie wymagające komputera do pracy
 3. Zakres rejestracji TEOAE: 1-4 kHz, zakres rejestracji DP-OAE: 1-8 kHz
 4. Opcja automatycznego startu badania po dopasowaniu sondy
 5. Kolorowa animacja skupiająca uwagę dziecka podczas badania
 6. W badaniu DPOAE rejestrowana odpowiedź to DP=2F1-F2
 7. W DPOAE stosunek częstotliwości F2/F1 stały: F2/F1=1,22
 8. W DPOAE dostępny tryb badania 12 częstotliwości i rozdzielczość 4 pkt./okt.
 9. W DPOAE dwa zestawy poziomów F1 i F2: 70-70 oraz 65-55 dB SPL
 10. Prezentacja wyników dla odpowiedzi DP w postaci: histogramu, DP-gramu oraz w formie tabeli
 11. Zatrzymanie badania następuje automatycznie po osiągnięciu zaprogramowanych kryteriów lub ręcznie
 12. System przenośny, ręczny, zasilany akumulatorowo
 13. Wyświetlacz graficzny LCD, kolorowy, z menu w języku polskim, o wymiarach 48mm x 30mm
 14. Wyświetlanie wyników typu PASS/REFER oraz szczegółowych wyników badań
 15. Wyświetlanie alertów o złym dopasowaniu sondy i wysokim poziomie hałasu
 16. Wbudowana w urządzenie baza danych pacjentów z możliwością zapamiętania 1000 testów
 17. Przesyłanie wyników badań do komputera z użyciem portu USB oraz bezprzewodowo poprzez bluetooth
 18. W zestawie oprogramowanie komputerowe do archiwizacji wyników badań
 19. Oprogramowanie komputerowe kompatybilne z systemami operacyjnymi Windows: 10, 8, 7
 20. Jedna wspólna sonda pomiarowa do badań TEOAE oraz DPOAE
 21. Sonda rozbieralna, wyposażona w wymienne wkłady przeciw woszczynowe
 22. Zestaw oliwek usznych o różnych rozmiarach
 23. Stacja ładująca
 24. Mini drukarka termiczna zasilana akumulatorowo, z ładowarką
 25. Komunikacja bezprzewodowa między drukarką i urządzeniem głównym
 26. Wymiary urządzenia głównego: 195mm x 70mm x 30mm
 27. Waga urządzenia głównego: 250g
 28. Oryginalna, oferowana przez producenta transportowa torba ochronna

 

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach jw.

 

Pytanie nr 6

Części VIII – Audiometr z tympanometrem kliniczny – 1 komplet

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dwóch osobnych urządzeń klinicznych, tj. audiometru oraz tympanometru?

 

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający utrzymuje warunki podane dla tego urządzenia opisane w Załączniku Nr 8 do SIWZ.

 

Pytanie nr 7

Część VI Charakterystyka stolika elektrycznego:

 1. Pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści stolik o wadze 19,7 kg?
 2. Pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści stolik o regulowanej wysokości blatu od podłoża min. 635mm, max. 895 mm?
 3. Pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści stolik o wielkości powierzchni blatu 860/430mm?
 4. Pozycja 7: Czy zamawiający dopuści również stolik bez sygnalizacji oświetlenia diodą LED włączenia do prądu?
 5. Pozycja 8: Czy zamawiający dopuści również stolik bez włącznika zasilania sieciowego?
 6. Pozycja 9: Czy zamawiający dopuści również dwa pojedyncze gniazda zasilania sieciowego?

 

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuści stolik elektryczny o parametrach opisanych jw.

 

Pytanie nr 8

Dot. pakietu nr 6.

 1. Czy Zamawiający dopuści stolik elektryczny o wadze ok. 30 kg?
 2. Czy Zamawiający dopuści wysokość blatu nad podłożem: min. 670 mm max. 920 mm ?
 3. Czy Zamawiający dopuści wielkość blatu: 850 mm/ 450 mm
 4. Czy Zamawiający dopuści brak sygnalizacji oświetleniem włączenia do prądu
 5. Czy Zamawiający dopuści główny włącznik zasilania sieciowego umieszczony na dolnej partii kolumny ?

 

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuści stolik elektryczny o parametrach opisanych jw.

 

Pytanie nr 9

Część VII – „Kabina audiometryczna z rampą dla osób niepełnosprawnych” – 1 komplet,

1. Dotyczy pkt 2. Czy zamawiający dopuści kabinę o wymiarach wewnętrznych 117x117x201 cm? Wymiary wewnętrzne minimalnie większe od wymaganych, co w żadnym wypadku nie umniejsza właściwości i funkcjonalności, przeciwnie poprawia wygodę i komfort użytkowania.

2. Dotyczy pkt 5. Czy zamawiający dopuści kabinę z oknem o wymiarach 56x88cm. Takie okno zapewnia lepsze oświetlenie wewnątrz kabiny i ogranicza efekt klaustrofobii u osób wrażliwych.

3. Dotyczy wyposażenia dodatkowego Blat zewnętrzny. Czy zamawiający dopuści blat zewnętrzny o wymiarach 56x88cm? Taki blat jest minimalnie szerszy i minimalnie

płytszy, co zapewnia lepszy komfort pracy, nieco więcej miejsca i jest lepiej dostosowany do wymiarów kabiny.

Wymienione różnice parametrów technicznych w żadnym stopniu nie wpływają negatywnie na właściwości diagnostyczne oraz użytkowe przedmiotowego urządzenia. Urządzenie, które chcielibyśmy zaoferować z obiektywnego punktu widzenia znacząco wykracza ponad wymagania postawione w specyfikacji.

Tłumienie hałasów zewnętrznych jest wyraźnie większe od parametrów wymaganych.

 

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuści kabinę audiometryczną o parametrach opisanych jw.

 

Pytanie nr 10

Część VIII – „Audiometr z tympanometrem kliniczny” – 1 komplet,

Grupa II. Odruchy strzemiączkowe

1. Dotyczy pkt 3. Czy zamawiający dopuści urządzenie o maksymalnym poziomie sygnału IPSI – 110 dB? Taki poziom maksymalny występuje w urządzeniach oferowanych na rynku europejskim.

Grupa III. Audiometria powietrzna

2. Dotyczy pkt 2. Czy zamawiający dopuści urządzenie, w którym częstotliwość modulacji wynosi 5Hz? To jest typowa wartość tonu modulowanego.

3. Dotyczy pkt 4. Czy zamawiający dopuści urządzenie w którym głębokość modulacji wynosi 5% ? Ta wartość jest typową dla tonu modulowanego w audiometrii.

4. Dotyczy pkt 5. Czy zamawiający dopuści urządzenie, w którym bez automatycznej zmiany natężenia po zapamiętaniu (zmianie) częstotliwości? Taka zmiana jest rzadko stosowana i nie wpływa na wyniki pomiarów.

Grupa V. Aparat

1. Dotyczy pkt 2. Czy zamawiający dopuści urządzenie z wbudowanym ekranem kolorowym 7”? Taki ekran w zupełności jest wystarczający do prezentacji graficznej wykresów audiogramów wraz z opisami parametrów.

2. Dotyczy pkt 3. Czy zamawiający dopuści urządzenie bez regulacji kontrastu wyświetlacza? Ekrany kolorowe TFT nie wymagają regulacji kontrastu.

3. Dotyczy pkt. 4. Czy zamawiający dopuści urządzenie bez regulacji jasności diod przycisków aparatu? Oferowane urządzenie nie zawiera diod w przyciskach. Działanie przycisków jest sygnalizowane na ekranie.

4. Dotyczy pkt. 5. Czy zamawiający dopuści urządzenie bez zewnętrznej drukarki podłączonej za pomocą portu USB? Oferowane urządzenie posiada wbudowaną drukarkę do drukowania wyników oraz możliwość bezpośredniego „wydruku” w formacie PDF na dołączonym pendrivie.

Oferowane urządzenie posiada kilka dodatkowych funkcji, które dość często znajdują zastosowanie w ośrodkach diagnostyczno- klinicznych, np.: Szybki test odruchów, test Latencji, test trąbki Eustachiusza dla błony nieperforowanej i dla błony perforowanej oraz dla trąbki patologicznej. Posiada on wbudowane dodatkowo następujące testy audiometryczne: DLI, Bekesy, Tone Decay, MLB, Multifrequency, GAP, DLF.

Wbudowana funkcja Master Hearing Aids ułatwiająca protezowanie słuchu pacjenta

Możliwość rozszerzenia badanego zakresu częstotliwości do 12 500Hz.

W komplecie mikrofon dla pacjenta oraz zestaw słuchawkowy z mikrofonem dla operatora. Dołączona baza danych zawiera moduł do systemu NOAH.,

Możliwość dołączenia klawiatury PC dla łatwego wpisywania danych pacjenta.

Wymienione różnice parametrów technicznych w żadnym stopniu nie wpływają negatywnie na właściwości diagnostyczne oraz użytkowe przedmiotowego urządzenia. Urządzenie, które chcielibyśmy zaoferować z obiektywnego punktu widzenia znacząco wykracza ponad wymagania postawione w specyfikacji.

 

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający utrzymuje warunki podane dla tego urządzenia opisane w Załączniku Nr 8 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza innych rozwiązań i parametrów niż podane w tym załączniku.

 

Pytanie nr 11

Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ

 1. Pytanie do Części III – Perymetr w pełnym zakresie pola widzenia 75-80 stopni widzenia – 1 komplet., Sekcja F: Wyposażenie, punkt 3. „Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z drukarką kolorową laserową 2 szt. tonerów pełnowartościowych, czy dwóch kompletów tonerów pełnowartościowych (nie startowych)”?
 2. Pytanie do Części III – Perymetr w pełnym zakresie pola widzenia 75-80 stopni widzenia – 1 komplet., Sekcja E: Dane Techniczne, punkt 7. „Czy Zamawiający dopuści czas ekspozycji bodźca regulowany w zakresie 0,1 do 9,9 s lub adaptacyjny”?
 3. Pytanie do Części III – Perymetr w pełnym zakresie pola widzenia 75-80 stopni widzenia – 1 komplet., Sekcja E: Dane Techniczne, punkt 8. „Czy Zamawiający dopuści czas oczekiwania na odpowiedź regulowany w zakresie 0,1 do 9,9 s lub adaptacyjny”?

 

Odpowiedź Zamawiającego

Ad 1) – Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z kolorową drukarką laserową dwóch kompletów tonerów pełnowartościowych (nie startowych)

Ad 2) – Zamawiający dopuści czas ekspozycji bodźca regulowany w zakresie 0,1 do 9,9 s lub adaptacyjny

Ad 3) – Zamawiający dopuści czas oczekiwania na odpowiedź regulowany w zakresie 0,1 do 9,9 s lub adaptacyjny

 

Pytanie nr 12

Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ

Pytania do Części VI – perymetr komputerowy (z badaniem Blue on Yellow)  – 1 komplet

 1. Charakterystyka urządzenia, pkt. 1: „Czy Zamawiający dopuści perymetr z komputerem zewnętrznym, z drukarką podłączoną do komputera”?
 2. Charakterystyka urządzenia, pkt. 1: „Biorąc pod uwagę wymaganie perymetrii kinetycznej, gdzie izoptery są ocechowane różnymi kolorami, czy Zamawiający może doprecyzować wymaganie dotyczące drukarki? Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z drukarką kolorową laserową 2 szt. tonerów pełnowartościowych, czy dwóch kompletów tonerów pełnowartościowych (nie startowych)”?
 3. Charakterystyka urządzenia, pkt. 2: „Czy Zamawiający dopuszcza czaszę perymetru asferyczną, wg standardu Goldmana o promieniu 30 cm, typ zamknięty, wentylowaną”?
 4. Charakterystyka urządzenia, pkt. 3: „Czy Zamawiający wymaga minimalnego zakresu pola badania bez zmiany położenia fiksacji: horyzontalnie: min. 180 stopni , wertykalnie: min.  130 stopni”?
 5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o następujących parametrach?:

 

Wielkość bodźca regulowana : I-V wg Goldmana

Kolory bodźca: biały, czerwony, zielony, niebieski

Maksymalna intensywność bodźca: 10000 asb

Pola testowe:

–  radialne

–  ortogonalne

–  Esterman jednooczy i obuoczny

–  Gandolfo

– 10-2, 24-2, 30-2,

Strategie badania:

 • progowa, szybka progowa, zaawansowana progowa
 • przesiewowa 3-strefowa i 2-strefowa, nadprogowa
 • test kierowcy
 • obuoczna BSV
 • krytyczna częstotliwością fuzji (CFF Critical Fusion Frequency)
 

 

 

Możliwość wykonania badania kinetycznego :

 • manualnie
 • automatycznie

Prezentacja badań – mapy i wykresy:

 • w skali bezwzględnej liczbowej (dB),
 • w skali bezwzględnej skali szarości,
 • w skali względnej w odniesieniu do normy wiekowej
 • w skali względnej w odniesieniu do normy wiekowej z prawdopodobieństwem wystąpienia zmian
 • mapa zindywidualizowana
 • mapa zindywidualizowana z prawdopodobieństwem wystąpienia zmian
 • kolorowego obrazu 3D z funkcją animacji przestrzennej,
 • krzywa Bebbiego
 • wykres ruchów oka,

Parametry zbiorcze:

 • średnia czułość –MS
 • średni defekt – MD
 • odchylenie standardowe od wzorca – PSD
 • fluktuacje krótkoterminowe SF
 • skorygowane odchylenie standardowe od wzorca – Corrected PSD

Podgląd oka za pomocą wbudowanej cyfrowej kamery

Automatyczny pomiar średnicy źrenicy

Elektryczna regulacja podbródka: góra-dół, lewo- prawo

Testy wiarygodności: kontrola położenia ślepej plamy lub cyfrowa detekcja położenia źrenicy, błędy fałszywie pozytywne i fałszywie negatywne, fluktuacja krótkoterminowa,

Czas na reakcję pacjenta automatycznie dostosowany do odpowiedzi pacjenta lub ustawiany ręcznie od 0,1 do 9,9 s

Podświetlenie tła :

 • 31,5asb dla białego oraz czerwonego bodźca
 • 10asb dla zielonego
 • 315 asb dla niebieskiego

moduł porównania badań z analizą postępu defektów

Oprogramowanie obsługujące urządzenie w języku polskim

Funkcja komunikatów głosowych, które ułatwiają operatorowi oraz pacjentowi pracę z urządzeniem

Samoczynna kontrola sprawności urządzenia

Możliwość zapisu wydruku do pliku JPG, PDF,DCM

Możliwość połączenia oprogramowania z serwerami danych pacjentów MWL systemu DICOM

Możliwość połączenia oprogramowania z serwerami magazynującymi wyniki badań SCP systemu DICOM

Stolik elektryczny pod czaszę, komputer oraz drukarkę

Dwa taborety: jeden dla pacjenta (stopki) i jeden dla operatora (kółka)

 

Odpowiedź Zamawiającego

Ad 1) – Zamawiający dopuści perymetr z komputerem zewnętrznym, z drukarką podłączoną do komputera typu – all in one

Ad 2) – Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z kolorową drukarką laserową dwóch kompletów tonerów pełnowartościowych (nie startowych)

Ad 3) – Zamawiający dopuszcza czaszę perymetru asferyczną, wg standardu Goldmana o promieniu 30 cm, typ zamknięty, wentylowaną

Ad 4) – Zamawiający wymaga minimalnego zakresu pola badania bez zmiany położenia fiksacji: horyzontalnie: min. 180 stopni , wertykalnie: min.  130 stopni

Ad 5) – Zamawiający dopuści urządzenie o ww. parametrach

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

lek. Paweł Wyrębkowski

Go to Top