Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 06/2019 – Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 27 MAJA 2019 R.

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 06/2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25”.

 

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: wartość brutto 270 300,00 zł.
  2. Termin realizacji zamówienia: od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. tj. 12 miesięcy.
  3. Do dnia 27.05.2018 r. do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Łączna cena ryczałtowa za przedmiot zamówienia  brutto

Warunki płatności

Oferta Nr 01

Konsorcjum:

 Lider: 

DGP Clean Partner

Sp. z o.o.

 

Partner:

Seban Sp. z o.o.

Partner:

DGP Provider Sp. z o.o.

Partner:

7 MG Sp. z o.o.

Partner:

Partner Medica Sp. z o.o.

Lider: ul. Najświętszej Marii Panny 5e

59-220 Legnica
 

Partner:

ul. Jesionowa 9A

40-159 Katowice

Partner:

ul. Środkowa 20

59-220 Legnica

Partner:

ul. Najświętszej Marii

Panny 14

59-220 Legnica

Partner:

ul. Najświętszej Marii

Panny 5e

 59-220 Legnica

286 056,96 zł

30 dni

 

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top