Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 07/2019 – Dotyczy: Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach MWOMP przy  ul. Kolegialnej 17 i ul. Kolegialnej 19 w Płocku.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia 31.05.2019 r.

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 07/2019

 

Dotyczy: Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach MWOMP przy  ul. Kolegialnej 17 i ul. Kolegialnej 19 w Płocku.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 w związku z licznymi zapytaniami do treści SIWZ  informuje, iż przesuwa termin składania i otwarcia ofert, tj.:

 

Było – termin składania ofert 03 czerwca 2019 r. godz. 1000 termin otwarcia ofert 03 czerwca 2019 r. godz. 1030

 

Będzie – termin składania ofert 06 czerwca 2019 r. godz. 1000 termin otwarcia ofert 06 czerwca 2019 r. godz. 1030

 

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

Główny Księgowy

Beata Rakowska

 

 

Sprawę prowadzi:

Daniel Igielski

tel. kom. 695 696 206

 

Go to Top