Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 07/2019 – Dotyczy: Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach MWOMP przy ul. Kolegialnej 17 i ul. Kolegialnej 19 w Płocku.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 06 CZERWCA 2019 R.

 

  1. Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 07/2019
  2. Dotyczy: Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach MWOMP przy ul. Kolegialnej 17 i ul. Kolegialnej 19 w Płocku
  3. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 380 920,00 zł brutto, w tym:
  • Część I       – 199 250,00 zł brutto
  • Część II     –   91 831,00  zł brutto
  • Część III    –   28 236,00 zł brutto 
  • Część IV    –   34 750,00 zł brutto
  • Część V     –   26 853,00 zł brutto 
  1. Termin realizacji zamówienia: przez okres 12 miesięcy tj. od dnia 01 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.
  2. Do dnia 06.06.2019 r. do godz. 10:00 wpłynęły 4 oferty i jedno uzupełnienie oferty.

 

Zestawienie otrzymanych ofert zawarto w części tabelarycznej.

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Nr Części Łączna wartość netto dla danej Części Łączna wartość brutto dla danej Części Warunki płatności
Oferta Nr 01 AWIMA Sp.J. B.WIŚNIEWSKI  ul. 3 Maja 23/22
05-410 Józefów
Część I 242 640,00 298 447,20 30 dni 
Część II 179 040,00 220 219,20 30 dni
Część III 101 160,00 109 252,80 30 dni
Oferta Nr 02 Clean Service Z.Tarczyluk, T.Przeradzka ul. Przemysłowa 7
09-400 Płock
Część I 153 600,00 188 928,00 30 dni
Część II 70 800,00 87 084,00 30 dni
Część III 25 800,00 27 864,00 30 dni
Część IV 31 200,00 38 376,00 30 dni
Część V 31 200,00 38 376,00 30 dni
Oferta Nr 03 Klinet Sp. z o.o. – lider konsorcjum             Konsalnet Ochrona Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 55
01-267 Warszawa
Część II 185 160,00 227 746,80 30 dni
Część III 64 078,80 69 205,08 30 dni
Oferta Nr 04 INWEMER Serwis Sp. z o.o. – Lider
INWEMER System Sp. z o.o. – Członek
ul. Łąkowa 3/5 K
90-562 Łódź – Lider
ul. św. Jacka Odrowąża 15
03-310 Warszawa – Członek
Część I 235 920,00 290 181,60 30 dni
Część II 77 040,00 94 759,20 30 dni
Część III 64 800,00 69 984,00 30 dni
Część IV 45 600,00 56 088,00 30 dni
Część V 45 600,00 56 088,00 30 dni

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top