Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 09/2019 – Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku – etap I”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 09/2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku – etap I”

 

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 229 033,95 zł brutto.
  2. Termin realizacji zamówienia: przez okres 3 miesiące
  3. Do dnia 23.10.2019 r. do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta, tj. Global Systems Marcin Balcerzak, ul. Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin. Wartość brutto oferty to kwota 547 350,00 zł, okres gwarancji – 60 m-cy.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top