Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 1/2019 – Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu medycznego – tonometru, dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 21 STYCZNIA 2019 R.

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 1/2019

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu medycznego – tonometru, dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy”.

 

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: łączna wartość brutto 38 000,00 zł.

  2. Termin realizacji zamówienia – najpóźniej 6 tygodni od daty podpisania umowy.

  3. Do dnia 21.01.2019 r. do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Łączna cena ryczałtowa za przedmiot zamówienia  brutto

Okres gwarancji

Termin realizacji

Warunki płatności

Oferta Nr 01

Poland Optical

Sp. z o.o.

ul. Mostowa 4

43-400 Cieszyn

37 250,00

24 miesiące

6 tygodni

30 dni

 

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top