Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 11/2019 – Dotyczy postępowania przetargowego: Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu.

Płock, dnia 05.12.2019 r.

Do Wykonawców

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 11/2019

 

Dotyczy postępowania przetargowego: Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie:

 

 1. Terminu realizacji przedmiotu zamówienia:
 • było: od 01 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.
 • jest: od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

 1. Terminu przejęcia obiektu i zamontowanie nadajników:
 • było: do dnia 31 stycznia  2020 r. do godz. 1400.
 • jest: do dnia 31 grudnia  2019 r. do godz. 1400.

 

 1. W załączniku Nr 8 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy:
 • dla Części I zmieniono w § 14 – okres wypowiedzenia przy możliwości rozwiązania umowy z jednomiesięcznego na dwumiesięczny
 • dla Części II zmieniono w § 11 – okres wypowiedzenia przy możliwości rozwiązania umowy z jednomiesięcznego na dwumiesięczny

 

 1. Terminu składania ofert:
 • było: 10 grudnia 2019 r. godz. 1000.
 • jest: 13 grudnia 2019 r. godz. 1000.

 

 1. Terminu otwarcia ofert:
 • było: 10 grudnia 2019 r. godz. 1030.
 • jest: 13 grudnia 2019 r. godz. 1030.

 

W załączeniu następujące dokumenty po modyfikacji:

 1. SIWZ
 2. Załącznik Nr 1 do SIWZ
 3. Załącznika Nr 8 do SIWZ dla Części I
 4. Załącznika Nr 8 do SIWZ dla Części II

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaLINK

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top