Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 11/2019 – Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 13 GRUDNIA 2019 R.

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 11/2019 – Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu.

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: łączna wartość brutto 67 600,00 zł, w tym:
  • Część I – dozorowanie i zabezpieczenie mienia wraz z monitoringiem interwencyjnym nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 – 63 300,00 zł;
  • Część II – przegląd i konserwacja systemu alarmowego i monitoringu nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 – 4 300,00 zł.
  1. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., tj. 12 miesięcy.
  2. Do dnia 13 grudnia 2019 r. do godz. 10:00 wpłynęły 3 oferty:

 

Oferty złożone dla Części I

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Łączna cena ryczałtowa za przedmiot zamówienia  brutto

Czas reakcji grupy interwencyjnej

Zatrudnienie osób – art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

Warunki płatności

Oferta Nr 01

ENIGMA Agencja Ochrony Wiesław Szczepanek

ul. Warszawska 17/21

26-600 Radom

108 486,00

10 min

3 osoby

30 dni

Oferta Nr 02

KERIM GRUPA

Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Dzielna 11

26-600 Radom

67 866,48

10 min

3 osoby

30 dni

Oferta Nr 03

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe SPECJAŁ Sp. z o.o.

ul. Al. Jana Pawła II 80 lok. 5,                                    00-175 Warszawa

75 556,44

10 min

3 osoby

30 dni

 

 

Oferta złożona dla Części II

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Łączna cena ryczałtowa za przedmiot zamówienia  brutto

Czas reakcji na zgłoszoną awarię

Warunki płatności

Oferta Nr 01

ENIGMA Agencja Ochrony Wiesław Szczepanek

ul. Warszawska 17/21

26-600 Radom

17 712,00

30 min

30 dni

 

 

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

Główny Księgowy

Beata Rakowska

Go to Top