Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 12/2019 – Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku – etap I”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 09 GRUDNIA 2019 R.

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 12/2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku – etap I”

 

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 250 000,00 zł brutto.
  2. Termin realizacji zamówienia: przez okres 3 miesięcy.
  3. Do dnia 09.12.2019 r. do godz. 10:00 wpłynęły dwie oferty, tj.:
  • Oferta Nr 01 – TEKOBUD Sp. z o.o. Sp. k., ul. Zglenickiego 44B, 09-411 Płock. Wartość brutto oferty to kwota 459 567,77 zł, okres gwarancji – 60 m-cy.
  • Oferta Nr 02 – BMB Budownictwo Sp. z o.o. Sp.k., ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5, 09-500 Gostynin. Wartość brutto oferty to kwota 529 032,42 zł, okres gwarancji – 36 m-cy.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top