Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 13/2018 – Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 21 GRUDNIA 2018 R.

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 13/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie”

 

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: łączna wartość brutto 148 000,00 zł.
  2. Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2019 r. do 31.01.2020 r. tj. 12 miesięcy.
  3. Do dnia 21.12.2018 r. do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Łączna cena ryczałtowa za przedmiot zamówienia  brutto

Warunki płatności

Oferta Nr 01

A&T SERVICE SECURITY Sp. z o.o. – Lider

OCHRONA-GOT Sp. z o.o. – Partner

Al. Jerozolimskie 85 lok. 1

02-001 Warszawa

ul. Erazma Ciołka 13 lok 1
01-445 Warszawa

137 788,43 zł

30 dni

 

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top