Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 13/2019 – Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP z siedzibą w Płocku” – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 03 STYCZNIA 2020 R.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 03 STYCZNIA 2020 R.

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 13/2019

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP z siedzibą w Płocku”.

 

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: łączna wartość brutto 90 500,00 zł.
  2. Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2020 r. do 31.01.2021 r. tj. 12 miesięcy.
  3. Do dnia 03.01.2020 r. do godz. 10:00 wpłynęły 3 oferty:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Łączna cena ryczałtowa za przedmiot zamówienia  brutto

Czas reakcji grupy interwencyjnej

Zatrudnienie osób – art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

Warunki płatności

Oferta Nr 01

Agencja Ochrony ARGUS Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 16b/5

 96-500 Sochaczew

112 021,68

10 min

4 osoby

30 dni

Oferta Nr 02

Lion Safety Security Sp. z o.o.

 

ul. Renesansowa 5a, lok. 30

01-905 Warszawa

104 317,52

10 min

3 osoby

30 dni

Oferta Nr 03

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Horus Krzysztof Olczyk

ul. Padlewskiego 4/9
09-402 Płock

95 223,60

10 min

3 osoby

30 dni

 

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top