Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 14/2018 – Dotyczy postępowania przetargowego Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP z siedzibą w Płocku.

Płock, dnia  08.01.2019 r.

 

Do Wykonawców

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 14/2018

Dotyczy postępowania przetargowego Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP z siedzibą w Płocku.

 

W związku z nadesłanymi pytaniami w sprawie przedmiotu zamówienia Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, udziela następującej odpowiedzi:

 

Pytanie

Nawiązując do ogłoszonego postepowania na „Dozorowanie i zabezpieczanie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku” oraz odpowiedzi na pytanie 5 i 6 z dnia 07.01.2019 r. i mając na uwadze, że umowa o świadczenie usług ochrony jest umową należytego starania, a nie jak polisa ubezpieczeniowa umową ryzyka w związku z powyższym prosimy o jasne sprecyzowanie po czyjej stronie są koszty związane z fałszywym wezwaniem grupy interwencyjnej na sygnał wychodzący z systemu alarmowego?

 

Odpowiedź Zamawiającego

Wykonawca będzie ponosił koszty na skutek fałszywego wezwania grupy interwencyjnej.

 

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

lek. Paweł Wyrębkowski

 

Sprawę prowadzi:

Daniel Igielski

tel. kom. 695 696 206

Go to Top