Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 14/2018 – Dotyczy postępowania przetargowego Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP z siedzibą w Płocku.

Płock, dnia  07.01.2019 r.

Do Wykonawców

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 14/2018

Dotyczy postępowania przetargowego Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP z siedzibą w Płocku.

W związku z nadesłanymi pytaniami w sprawie przedmiotu zamówienia Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, udziela następującej odpowiedzi:

 

Pytanie 1

Czy posiadają Państwo dokumentację techniczną systemów alarmowych i monitoringu, które podlegają przeglądowi i konserwacji w przedmiotowym postępowaniu?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający posiada dokumentację techniczną systemów alarmowych i monitoringu.

 

Pytanie 2

Czy posiadają Państwo książkę konserwacji systemów alarmowych i monitoringu?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie prowadzi książki konserwacji systemów alarmowych, ale posiada protokoły z przeglądów rocznych tych systemów..

 

Pytanie 3

Czy dysponują Państwo kodami instalatora do systemów alarmowych?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający posiada kody do trybów serwisowych i administracyjnych.

 

Pytanie 4

W przypadku konieczności wymiany wyeksploatowanego urządzenia lub części zamiennej koszt zakupu pokrywa Zamawiający, a kto pokrywa koszty wymiany tych urządzeń lub części?

Odpowiedź Zamawiającego

Koszty wymiany urządzeń lub części zamiennych pokrywa Zamawiający zaś sama wymiana leży po stronie Wykonawcy.

 

Pytanie 5

Po czyjej stronie są koszty przyjazdu  grupy interwencyjnej na nieuzasadnione (fałszywe) wezwanie?

Odpowiedź Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest podejmowanie interwencji na sygnał alarmowy, odebrany przez Wykonawcę z siedziby Zamawiającego przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę w czasie nie dłuższym niż 15 min. (czas reakcji grupy interwencyjnej jest jednym z kryteriów oceny ofert – o skróceniu czasu reakcji decyduje Wykonawca, podając go w formularzu oferty). Zamawiający zastrzega możliwość kontroli wskazanego czasu reakcji przez Wykonawcę na każdym etapie realizacji umowy, również podczas symulowanej akcji ewakuacyjnej w obiekcie.

 

Pytanie 6

Ile podjazdów na nieuzasadnione (fałszywe) wezwania było w ostatnim roku?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie prowadzi takiego rejestru.

 

Sprawę prowadzi:

Daniel Igielski

tel. kom. 695 696 206

 

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

lek. Paweł Wyrębkowski

Go to Top