Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 14/2018 – Dotyczy postępowania przetargowego p.n. Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP z siedzibą w Płocku.

Płock, dnia  22.01.2019 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 14/2018

 

Dotyczy postępowania przetargowego p.n. Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP z siedzibą w Płocku.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Horus Krzysztof Olczyk, ul. Padlewskiego 4/9, 09-400 Płock, która otrzymała łącznie 100,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium czas reakcji grupy interwencyjnej – 25,00 punktów i w kryterium aspekty społeczne – 15,00 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru

Ww. oferta została oceniona najwyżej oraz spełniła warunki formalne  określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Cena podana w ofercie nie przekracza kwoty zabezpieczonej przez Zmawiającego.

 

MWOMP informuje, iż w ww. postępowaniu zostało złożonych jeszcze 5 ofert, które podlegały dalszej ocenie, tj.:

 

  • Oferta Nr 01 – A&T SERVICE SECURITY Sp. z o.o. – Lider, Al. Jerozolimskie 85 lok. 1, 02-001 Warszawa, OCHRONA-GOT Sp. z o.o. – Partner, ul. Erazma Ciołka 13 lok 1, 01-445 Warszawa, która otrzymała łącznie 88,04 punktów, w tym: w kryterium cena – 48,04 punktów, w kryterium czas reakcji grupy interwencyjnej – 25,00 punktów i w kryterium aspekty społeczne – 15,00 punktów;
  • Oferta Nr 02 – MAXUS Sp. z o.o. – Lider,  ul. 3-Maja 64/66, 93-408 Łódź, MM Service Monitoring Sp. z o.o. – Konsorcjant, ul. Trybunalska 21, 95-080 Kruszów, która otrzymała łącznie 91,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 51,00 punktów, w kryterium czas reakcji grupy interwencyjnej – 25,00 punktów i w kryterium aspekty społeczne – 15,00 punktów;
  • Oferta Nr 03 – Agencja Ochrony ARGUS Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 16b/5, 96-500 Sochaczew, która otrzymała łącznie 93,40 punktów, w tym: w kryterium cena – 53,40 punktów, w kryterium czas reakcji grupy interwencyjnej – 25,00 punktów i w kryterium aspekty społeczne – 15,00 punktów;
  • Oferta Nr 05 – Agencja Ochrony HUZAR Sp. z o.o. Sp. k.., ul. Braci Tułodzieckich 25 09-200 Sierpc, która otrzymała łącznie 87,61 punktów, w tym: w kryterium cena – 47,61 punktów, w kryterium czas reakcji grupy interwencyjnej – 25,00 punktów i w kryterium aspekty społeczne – 15,00 punktów;
  • Oferta Nr 06 – Musi Novum Sp. z o.o., ul. 1 Maja 43A, 96-300 Żyrardów, która otrzymała łącznie 93,31 punktów, w tym: w kryterium cena – 53,31 punktów, w kryterium czas reakcji grupy interwencyjnej – 25,00 punktów i w kryterium aspekty społeczne – 15,00 punktów.

 

Jednocześnie MWOMP informuje, iż nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top