Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 14/2018 – Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP z siedzibą w Płocku”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 14 STYCZNIA 2019 R.

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 14/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP z siedzibą w Płocku”.

 

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: łączna wartość brutto 121 000,00 zł.
  2. Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2019 r. do 31.01.2020 r. tj. 12 miesięcy.
  3. Do dnia 14.01.2019 r. do godz. 10:00 wpłynęło 6 ofert:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Łączna cena ryczałtowa za przedmiot zamówienia  brutto

Czas reakcji grupy interwencyjnej

Zatrudnienie osób – art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

Warunki płatności

Oferta Nr 01

A&T SERVICE SECURITY Sp. z o.o. – Lider OCHRONA-GOT Sp. z o.o. – Partner

Al. Jerozolimskie 85 lok. 1

02-001 Warszawa ul. Erazma Ciołka 13 lok 1

 01-445 Warszawa

137 439,20

10 min

3 osoby

30 dni

Oferta Nr 02

MAXUS Sp. z o.o. – Lider, MM Service Monitoring  Sp. z o.o. – Konsorcjant

ul. 3-Maja 64/66

93-408 Łódź,

 ul. Trybunalska 21

95-080 Kruszów

129 464,39

10 min

3 osoby

30 dni

Oferta Nr 03

Agencja Ochrony ARGUS Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 16b/5

 96-500 Sochaczew

123 641,40

10 min

3 osoby

30 dni

Oferta Nr 04

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Horus Krzysztof Olczyk

ul. Padlewskiego 4/9
09-400 Płock

110 041,85

10 min

3 osoby

30 dni

Oferta Nr 05

Agencja Ochrony HUZAR

Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Braci Tułodzieckich 25
09-200 Sierpc

138 670,20

10 min

3 osoby

30 dni

Oferta Nr 06

Musi Novum

Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 43A
96-300 Żyrardów

123 850,44

10 min

3 osoby

30 dni

 

 

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

Go to Top