Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 15/2018 – Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 16 STYCZNIA 2019 R.

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 15/2018

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu.

 

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: łączna wartość brutto 90 000,00 zł, w tym:
  • Część I – dozorowanie i zabezpieczenie mienia wraz z monitoringiem interwencyjnym nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 – 75 000,00 zł;
  • Część II – przegląd i konserwacja systemu alarmowego i monitoringu nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 – 15 000,00 zł.
  1. Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2019 r. do 31.01.2020 r., tj. 12 miesięcy.
  2. Do dnia 16 stycznia 2019 r. do godz. 10:00 wpłynęło 6 ofert:

 

Oferty złożone dla Części I

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Łączna cena ryczałtowa za przedmiot zamówienia  brutto

Czas reakcji grupy interwencyjnej

Zatrudnienie osób – art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

Warunki płatności

Oferta Nr 01

OCHRONA-GOT

Sp. z o.o.

ul. Erazma Ciołka 13 lok 1

 01-445 Warszawa

72 677,63

10 min

3 osoby

30 dni

Oferta Nr 02

KERIM GRUPA

Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Dzielna 11

26-600 Radom

55 423,80

10 min

3 osoby

30 dni

Oferta Nr 04

ENIMGA Agencja Ochrony Wiesław Szczepanek

ul. Warszawska 17/21

26-600 Radom

66 242,88

10 min

2 osoby

30 dni

Oferta Nr 05

MAXUS Sp. z o.o. – Lider, MM Service Monitoring  Sp. z o.o. – Konsorcjant

ul. 3-Maja 64/66

93-408 Łódź,

 ul. Trybunalska 21

95-080 Kruszów

65 978,09

10 min

3 osoby

30 dni

Oferta Nr 06

Konsorcjum:

 Zone Hunters

Sp. z o.o. Sp. k.,  Lider

Green Hunters Sp. z o.o. Sp. k. Hunters Sp. z o.o. Human Zone Hunters Sp. z o.o. Sp. k.

 

ul. Bukowska 114

62-065

Grodzisk Wielkopolski

80 844,21

10 min

3 osoby

30 dni

 

Oferty złożone dla Części II

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Łączna cena ryczałtowa za przedmiot zamówienia  brutto

Czas reakcji na zgłoszoną awarię

Warunki płatności

Oferta Nr 01

OCHRONA-GOT

Sp. z o.o.

ul. Erazma Ciołka 13 lok 1

 01-445 Warszawa

1 230,00

2,5 godziny

30 dni

Oferta Nr 03

KERIM CMA

 Beata Hendel Marcin Hendel sp.j.

ul. Dzielna 11

26-600 Radom

15 645,60

30 min

30 dni

Oferta Nr 04

ENIMGA Agencja Ochrony Wiesław Szczepanek

ul. Warszawska 17/21

26-600 Radom

3 690,00

30 min

30 dni

 

Z-Ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

lek. Paweł Wyrębkowski

Go to Top