Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 3/2019 – Dotyczy postępowania przetargowego Świadczenie usługi serwisowania aparatury i sprzętu medycznego będącego na stanie MWOMP oraz Oddziałów MWOMP w Warszawie i Radomiu.

Płock, dnia  15.04.2019 r.

 

Do Wykonawców

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 3/2019

 

Dotyczy postępowania przetargowego Świadczenie usługi serwisowania aparatury i sprzętu medycznego będącego na stanie MWOMP oraz Oddziałów MWOMP w Warszawie i Radomiu.

 

W związku z nadesłanym pytaniem w sprawie przedmiotu zamówienia Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie

Dotyczy Części II – Aparat RTG DR 7500 – MWOMP – Płock, ul. Kolegialna 17

Czy z uwagi na specyfikę urządzeń produkcji Carestream Health: Aparat DR 7500 i zestaw PACS, stacja diagnostyczna – konieczność pełnego dostępu serwisowego do oprogramowania urządzeń w celu wykonania usług (przeglądów i napraw) zgodnie z zaleceniami producenta Carestream Health Zamawiający wymaga aby pracownicy wykonujący przeglądy i naprawy posiadali certyfikaty szkoleń serwisowych na dany typ urządzeń wydany przez centrum szkoleniowe producenta Carestream Health?

 

Odpowiedź Zamawiającego

 

Zamawiający wymaga aby pracownicy wykonujący przeglądy posiadali certyfikaty szkoleń serwisowych na dany typ urządzeń wydany przez centrum szkoleniowe producenta Carestream Health.

 

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

Lek. Paweł Wyrębkowski

 

 

Sprawę prowadzi:

Daniel Igielski

tel. kom. 695 696 206

Go to Top