Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 03/2018 – „Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.” – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 25 STYCZNIA 2018R.

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 03/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.”

 

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: łączna wartość brutto 200 000,00 zł, w tym na Część I – 172 400,00 zł a na Część II – 27 600,00 zł
  2. Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2018 r. do 31.01.2019 r. tj. 12 miesięcy.
  3. Do dnia 25.01.2018 r. do godz. 10:00 wpłynęły po 2 oferty na Część I i Część II:

 

Dla Części I

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Łączna cena ryczałtowa za przedmiot zamówienia  brutto

Warunki płatności

Oferta Nr 01

Ever Clean Paweł Tomaszewski

ul. Ks. Stefana Popisa 1

26-640 Sołtyków, gm. Skaryszew

169 920,00

30 dni

Oferta Nr 02

Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych MAAG Krzysztof Buszko

 

ul. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce

 232 839,00 zł

30 dni

 

Dla Części II

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Łączna cena ryczałtowa za przedmiot zamówienia  brutto

Warunki płatności

Oferta Nr 01

Ever Clean Paweł Tomaszewski

ul. Ks. Stefana Popisa 1

26-640 Sołtyków, gm. Skaryszew

28 800,00

30 dni

Oferta Nr 02

Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych MAAG Krzysztof Buszko

 

ul. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce

36 288,00 zł

30 dni

 

 

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

Go to Top