Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 05/2018 – Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości wraz z niezbędnymi usługami konserwatorskimi w budynku MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 – Informacja z otwarcia ofert.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 16 MARCA 2018 R.

 

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 05/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości wraz z niezbędnymi usługami konserwatorskimi w budynku MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

 

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: łączna wartość brutto 169 920,00 zł, w tym na Część I – 155 160,00 zł a na Część II – 14 760,00 zł
  2. Termin realizacji zamówienia: od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. tj. 12 miesięcy.
  3. Do dnia 16.03.2018 r. do godz. 10:00 wpłynęły po 3 oferty:

 

Dla Części I

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Łączna cena ryczałtowa za przedmiot zamówienia  brutto

Warunki płatności

Oferta Nr 01

Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych MAAG Krzysztof Buszko

 

ul. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce

175 939,20

30 dni

Oferta Nr 02

CARZONI Izabela Seweryn

ul. Witosa 10A

26-600 Radom

 163 836,00 zł

30 dni

Oferta Nr 03

P.P.H.U. ART.-CLEAN

Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 8

26-600 Radom

189 666,00 zł

30 dni

 

 

Dla Części II

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Łączna cena ryczałtowa za przedmiot zamówienia  brutto

Warunki płatności

Oferta Nr 01

Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych MAAG Krzysztof Buszko

 

ul. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce

28 044,00 zł

30 dni

 

 

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

Go to Top