Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 08/2018 – Dotyczy postępowania przetargowego „Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25”

Płock, dnia  02.05.2018 r.

Do Wykonawców

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 08/2018

 

Dotyczy postępowania przetargowego „Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25”

W związku z nadesłanymi pytaniami w sprawie przedmiotu zamówienia Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, udziela następującej odpowiedzi:

W związku z nadesłanymi pytaniami w sprawie przedmiotu zamówienia Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Prosimy o informację jakie dozowniki na mydło w płynie–wkłady jednorazowe czy na mydło dolewane posiada Zamawiający? W przypadku wkładów jednorazowych prosimy o wskazanie producenta dozowników.

Odpowiedź Zamawiającego

Dozownik na mydło w płynie, firmy Merida.

Pytanie 2

Prosimy o informację jakie dozowniki na środki do dezynfekcji – wkłady jednorazowe system zamknięty czy otwarty,  posiada Zamawiający? Prosimy o wskazanie producenta dozowników.

Odpowiedź Zamawiającego

Dozownik na środki dezynfekcji w płynie, firmy Merida.

Pytanie 3

Prosimy o informację jakie dozowniki na papier toaletowy – na małe czy duże rolki – ma Zamawiający?

Odpowiedź Zamawiającego

Dozownik na papier toaletowy, duże rolki, firmy Merida/IMM CLEANING.

Pytanie 4

Prosimy o informację jakie dozowniki na ręczniki papierowe – składane w zz czy na ręczniki w roli – ma Zamawiający?

Odpowiedź Zamawiającego

Dozownik na ręczniki papierowe składane w zz, firmy Merida.

Pytanie 5

Zamawiający umieścił w Załączniku nr 1 do SIWZ zapis: „1. Dla podłóg z kauczuku należy ściśle stosować „Zalecenia dotyczące sposobu czyszczenia kauczukowych wykładzin podłogowych NORA” opracowane przez producenta tych wykładzin stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zakresu przedmiotu zamówienia.” Prosimy o udostępnienie w/w załącznika.

Odpowiedź Zamawiającego

W załączeniu zalecenia dotyczące sposobu czyszczenia wykładziny kauczukowej.

Pytanie 6

Zamawiający w strefie II wymaga stosowanie „preparatów o właściwościach myjąco-dezynfekujących o spektrum bakteriobójczym, grzybobójczym, skutecznym     w czasie nie dłuższym niż 15 minut.” oraz w strefie III „preparatów do dezynfekcji powierzchni o pełnym spektrum działania; B-bakteriobójczym, V-wirusobójczym, F-grzybobójczym, Tbc- prątkobójczym, skutecznym w czasie nie dłuższym niż 15 minut oraz o właściwościach myjących”. W związku z tymi zapisami prosimy o dopuszczenie preparatów o właściwościach dezynfekcyjnych wykorzystywanych do:

  1. szybkiej dezynfekcji powierzchni i miejsc trudnodostępnych

Odpowiedź Zamawiającego

tak, o ile preparaty będą miały zastosowanie do mycia i dezynfekcji rąk o spektrum bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym – do I i II strefy,

  1. dezynfekcji przez zanurzenie oraz miejscowego usuwania z powierzchni zanieczyszczeń ludzkiego materiału biologicznego

Odpowiedź Zamawiającego

do I strefy oraz w I i II strefie – do dezynfekcji rąk

  1. prosimy o potwierdzenie, że w zakresie działania na grzyby (F) Zamawiający dopuszcza działanie na grzyby dorożdżakopochodne

Odpowiedź Zamawiającego

tak, ale musi być również aktywny w stosunku do innych rodzajów grzybów (nie tylko drożdżakopodobnych)

  1. prosimy o potwierdzenie, że w zakresie działania na wirusy (V) Zamawiający dopuszcza działanie na wirusy osłonkowe (HIV, HCV, HBV) w strefie II?

Odpowiedź Zamawiającego

nie wystarczające- potrzebne jest również działanie wirusobójcze na bezosłonkowe (adenowirusy, poliowirusy)

 

Załącznik: Zalecenie dotyczące czyszczenia noraplan – LINK

 

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

lek. Paweł Wyrębkowski

Go to Top