Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 08/2018 – Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 09 MAJA 2018 R.

 

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 08/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25”.

 

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: wartość brutto 255 840,00 zł.
  2. Termin realizacji zamówienia: od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. tj. 12 miesięcy.
  3. Do dnia 09.05.2018 r. do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Łączna cena ryczałtowa za przedmiot zamówienia  brutto

Warunki płatności

Oferta Nr 01

Konsorcjum:

 Lider: 

DGP Clean Partner Sp. z o.o.,

Partner:

Przedsiębiorstwo Usługowe „Gos-Zec” Sp. z o.o.
Partner:
Seban Sp. z o.o.

Partner:

DGP Provider Sp. z o.o.

Partner:

7 MG Sp. z o.o.

 

Lider: ul. Najświętszej Marii Panny 5e,      59-220 Legnica,
Partner:                 ul. Ostrowska 474 A,  61-324 Poznań
Partner:
ul. Jesionowa 9A
40-159 Katowice

Partner:

Al. Niepodległości 775/2, 81-805 Sopot

Partner:

ul. Najświętszej Marii Panny 14, 59-220 Legnica

253 633,56 zł

30 dni

 

 

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

Go to Top