Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 09/2018 – Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach MWOMP przy ul. Kolegialnej 17 i ul. Kolegialnej 19 w Płocku.

Płock, dn. 14.05.2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 11 MAJA 2018 R.

 

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 09/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach MWOMP przy ul. Kolegialnej 17 i ul. Kolegialnej 19 w Płocku.

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 345 425,04 zł brutto, w tym:
  • Część I   – 194 212,08 zł brutto,
  • Część II  – 87 320,16 zł brutto,
  • Część III – 27 760,32 zł brutto,
  • Część IV – 18 066,24 zł brutto,
  • Część V  – 18 066,24 zł brutto.
  1. Termin realizacji zamówienia: przez okres 12 miesięcy tj. od dnia 01 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.
  2. Do dnia 11.05.2018 r. do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty.

 

Zestawienie otrzymanych ofert zawarto w części tabelarycznej.

 

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Nr Części Łączna wartość netto dla danej Części Łączna wartość brutto dla danej Części Warunki płatności
Oferta nr 01 Clean Service Z.Tarczyluk, T.Przeradzka ul. Przemysłowa 7; 09-400 Płock Część I 159 600,00 196 308,00 30 dni
Część II 79 200,00 97 416,00 30 dni
Część III 27 600,00 29 808,00 30 dni
Część IV 19 200,00 23 616,00 30 dni
Część V 19 200,00 23 616,00 30 dni
Oferta nr 02 Konsorcjum:             Lider – DGP Clean Partner Sp. z o.o.,              Partner: PU Gos-Zec Sp. z o.o.,                  Partner: Seban Sp. z o.o., Partner: DGP Provider Sp. z o.o.,           Partner: 7 MG Sp. z o.o.  Lider: ul. Najświętszej Marii Panny 5e, 59-220 Legnica, Partner: ul. Ostrowska 474A, 61-324 Poznań,             Partner: ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice,               Partner: Aleja Niepodległości 775/2, 81-805 Sopot,                Partner: ul. Najświętszej Marii Panny 14,  59-220 Legnica Część I 182 400,00 224 352,00 30 dni
Część II 107 988,00 132 825,24 30 dni
Część III 67 200,00 72 576,00 30 dni
Część IV 55 200,00 67 896,00 30 dni
Część V 55 200,00 67 896,00 30 dni

 

Z-ca Dyrektor ds. Medycyny Pracy

Lek. Paweł Wyrębkowski

Go to Top