Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 10/2018 – Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach MWOMP przy ul. Kolegialnej 17 i ul. Kolegialnej 19 w Płocku.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 13 CZERWCA 2018 R.

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 10/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach MWOMP przy ul. Kolegialnej 17 i ul. Kolegialnej 19 w Płocku.

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 345 425,04 zł brutto, w tym:
  • Część I   – 194 212,08 zł brutto,
  • Część II  – 87 320,16 zł brutto,
  • Część III – 27 760,32 zł brutto,
  • Część IV – 18 066,24 zł brutto,
  • Część V  – 18 066,24 zł brutto.
  1. Termin realizacji zamówienia: przez okres 12 miesięcy tj. od dnia 01 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.
  2. Do dnia 13.06.2018 r. do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty, natomiast po wyznaczonym terminie tj. 13.06.2018 r. o godz. 10:07 wpłynęła jeszcze jedna oferta.
  3. Wykaz ważnych ofert:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Nr Części

Łączna wartość netto dla danej Części

Łączna wartość brutto dla danej Części

Warunki płatności

Oferta nr 01

Impel Facility Services Sp. z o.o.

ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław

Część I

244 302,72

293 163,64

30 dni

Część II

227 071,08

279 297,48

30 dni

Oferta nr 02

Clean Service Z.Tarczyluk, T.Przeradzka

ul. Przemysłowa 7

09-400 Płock

Część I

153 600,00

188 928,00

30 dni

Część II

70 800,00

87 084,00

30 dni

Część III

24 600,00

26 568,00

30 dni

Część IV

23 400,00

28 782,00

30 dni

Część V

23 400,00

28 782,00

30 dni

 

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

Go to Top