Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 11/2017 – Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 15 GRUDNIA 2017 R.

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 11/2017

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

 

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: łączna wartość brutto 200 000,00 PLN, w tym:

Część I – 172 400,00 zł

Część II – 27 600,00 zł

  1. Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2018 r. do 31.01.2019 r. tj. 12 miesięcy.
  2. Do dnia 15 grudnia 2017 r. do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Oferta dla Części:

 

Łączna cena ryczałtowa za przedmiot zamówienia  brutto

Warunki płatności

Oferta

Nr 01

Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych MAAG Krzysztof Buszko

ul. Hauke Bosaka 1

25-217 Kielce

I

144 648,00 zł

30 dni

II

87 480,00 zł

30 dni

 

 

Z-ca Dyrektora

ds. Ekonomiczno- Finansowych Główny Księgowy

Beata Rakowska

Go to Top