Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 11/2017 – Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

Płock, dnia  12.12.2017r.

Do Wykonawców

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 11/2017

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

W związku z nadesłanym pytaniem do ww. konkursu Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie 1:

Proszę o padanie prawidłowej powierzchni zewnętrznej z rozdzieleniem na tereny utwardzone i zieleń.

Odpowiedź Zamawiającego:

Pow. terenów zielonych – 2 923,68 m2

Pow. utwardzona wewnętrzna – 1707,16 m2

Pow. utwardzona zew. (chodniki, pochylnia) – 570 m2 Razem teren utwardzony wewnętrzny i zewnętrzny – 2 277,16 m2.

 

Pytanie 2

W załączniku nr 1 – zadanie nr 2 Zamawiający wymaga konserwacji podłoży co 3 miesiące i co pół roku. Proszę o doprecyzowanie, które powierzchnie mają być konserwowane co 3 m-ce i co pół roku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Co trzy miesiące

Zapis jest  :” konserwacja podłóg powłokami zabezpieczającymi na ciągach komunikacyjnych 4 poziomów i klatki schodowej z wyłączeniem pomieszczeń medycznych i administracyjnych”. Zapis pozostaje bez zmian.

Co pół roku:

  1. Zapis jest: „Konserwacja powłokami zabezpieczającymi na ciągach komunikacyjnych 4 poziomów i klatce schodowej z wyłączeniem pomieszczeń medycznych i administracyjnych”.
  2. Winno być: Konserwacja powłokami zabezpieczającymi na ciągach komunikacyjnych 4 poziomów i klatce schodowej z włączeniem pomieszczeń medycznych i administracyjnych – zabezpieczenie  wszystkich  powierzchni kauczukowych w ośrodku”

 

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

 

Sprawę prowadzi:

Daniel Igielski

tel. kom. 695 696 206

Go to Top