Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 1/2018 – Dotyczy postępowania przetargowego Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP z siedzibą w Płocku.

Płock, dnia 10.01.2018r.

Do Wykonawców

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 1/2018

 

Dotyczy postępowania przetargowego Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP z siedzibą w Płocku.

W związku z nadesłanymi pytaniami w sprawie przedmiotu zamówienia Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, udziela następującej odpowiedzi:

 

Pytanie 1

Czy Zamawiający udostępni:

– kody instalatora SSWiN i CCTV

– główny kod użytkownika SSWiN i CCTV

– dokumentację projektową i wykonawczą SSWiN i CCTV

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający udostępni kody instalatora i główny kod użytkownika  SSWiN i CCTV do montażu nadajnika, oraz dokumentację projektową i wykonawczą SSWiN i CCTV w obecności pracownika MWOMP.

 

Pytanie 2

Czy wyżej wymienione zostaną udostępnione wykonawcy przed wykonaniem konserwacji w/w systemów?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż udostępni Wykonawcy kody i dokumentację projektową przed wykonaniem konserwacji ww. systemów.

 

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

 

Sprawę prowadzi:

Daniel Igielski

tel. kom. 695 696 206

Go to Top