Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 12/2017 – Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 R.

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 12/2017

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu

 

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: łączna wartość brutto 95 694,00 zł
  2. Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2018 r. do 31.01.2019 r. tj. 12 miesięcy.
  3. Do dnia 29 grudnia 2017 r. do godz. 10:00 wpłynęły 3 oferty:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

 

Łączna cena ryczałtowa za przedmiot zamówienia  brutto

Warunki płatności

Oferta

Nr 01

MAXUS Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum

MM Service Security

Sp. z o.o. – Konsorcjant

ul. 3-Maja 64/66

93-408 Łódź

84 205,80 zł

30 dni

Oferta

Nr 02

Konsorcjum:

 Hunters Sp. z o.o. – lider

Zone Hunters Sp. z o.o. Sp. k., Green Hunters Sp. Z o.o. Sp. k.

ul. Bukowska 114

62-065

Grodzisk Wielkopolski

99 849,56 zł

30 dni

Oferta

Nr 03

KERIM GRUPA Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Dzielna 11

26-600 Radom

74 622,87 zł

30 dni

 

 

Z-ca Dyrektora

ds. Ekonomiczno- Finansowych Główny Księgowy

Beata Rakowska

Go to Top