Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 13/2017 – Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie” – informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 08 STYCZNIA 2018R.

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 13/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie”

 

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: łączna wartość brutto 126 500,00 zł.
  2. Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2018 r. do 31.01.2019 r. tj. 12 miesięcy.
  3. Do dnia 08.01.2018 r. do godz. 10:00 wpłynęły 3 oferty:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Łączna cena ryczałtowa za przedmiot zamówienia  brutto

Warunki płatności

Oferta Nr 01

A&T SERVICE SECURITY Sp. z o.o. – Lider

OCHRONA-GOT Sp. z o.o. – Partner

Al. Jerozolimskie 85 lok. 1

02-001 Warszawa

ul. Erazma Ciołka 13 lok 1
01-445 Warszawa

137 788,43 zł

30 dni

Oferta Nr 02

Agencja Ochrony ARGUS

Sp. z oo.

ul. Piłsudskiego 16b/5
96-500 Sochaczew

147 540,96 zł

30 dni

Oferta Nr 03

MAXUS Sp. z o.o.

ul. 3-Maja 64/66

93-408 Łódź

110 396,53 zł

30 dni

 

 

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

Go to Top