Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 5/2018 – Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości wraz z niezbędnymi usługami konserwatorskimi w budynku MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

Płock, dnia  13.03.2018 r.

Do Wykonawców

 

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 5/2018

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości wraz z niezbędnymi usługami konserwatorskimi w budynku MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

W związku z nadesłanymi pytaniami do ww. postępowania Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi:

 

 

Pytanie 1:

W związku z zapisami SIWZ informującymi o występowaniu wśród powierzchni objętych usługą sprzątania kauczukowej wykładziny podłogowej, prosimy o udostępnienie instrukcji czyszczenia i konserwacji dotyczącej tego typu wykładzin.

Odpowiedź Zamawiającego:

W załączeniu Zamawiający przekazuje zalecenia producenta w sprawie czyszczenia wykładziny.

 

Pytanie 2

Po jakim czasie od oddania do eksploatacji wymagana jest pierwsza konserwacja kauczukowej wykładziny podłogowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Pierwsza konserwacja kauczukowej wykładziny podłogowej powinna nastąpić po oddaniu budynku do eksploatacji.

 

 

Link do pobrania zaleceń producenta – LINK

 

 

 

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

Go to Top